Kansen voor leerlingen met High Dosage Tutoring

The Bridge Learning Interventions creëert met de Amerikaanse interventie SAGA High Dosage Tutoring een vangnet voor leerlingen die zo ver achter lopen dat zij niet meer in het reguliere onderwijs mee kunnen komen. Met SAGA High Dosage Tutoring halen leerlingen grote leerachterstanden in waardoor zij een betere aansluiting krijgen op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de sterke band tussen tutoren en leerlingen voor het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
Deze methode zal door ons voor het eerst buiten Amerika in het voortgezet onderwijs worden geïmplementeerd vanaf schooljaar 2016/2017.

De missie en profilering van onze stichting vindt u hier.

Op de website van het Amsterdams Universiteitsfonds legt onderzoeker dr. Bowen Paulle de essentie van en onderzoek naar ons project uit in een korte video.