Kansen voor leerlingen met High Dosage Tutoring

Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) gelooft in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en vindt dat elk kind alle mogelijkheden in het onderwijs moet krijgen om te komen tot zelfontwikkeling en vooruitgang nu en in de toekomst. Stichting The Bridge Learning Interventions stelt haarzelf ten doel kinderen met leerachterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs te helpen door middel van High Dosage Tutoring (HDT) interventies. Hierbij krijgen leerlingen voor 1 lesuur per dag extra rekenondersteuning van een persoonlijke tutor in een 2-op-1 setting. Tevens is er nauw contact met de ouders en leerkrachten. Hierdoor beoogt zij leerachterstanden weg te werken en de weg vrij te maken naar een succesvolle schoolloopbaan en toekomst. Tevens staat de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen centraal. Onze HDT-projecten worden altijd wetenschappelijk onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksteam.
Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen):

High Dosage Tutoring

TBLI creëert met High Dosage Tutoring (HDT), gebaseerd op de Amerikaanse methode van SAGA Innovations, een vangnet voor leerlingen die zo ver achter lopen dat zij niet meer in het reguliere onderwijs mee kunnen komen. Met High Dosage Tutoring halen leerlingen grote leerachterstanden in waardoor zij een betere aansluiting krijgen op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de sterke band tussen tutoren en leerlingen (en hun ouders) voor het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen. We trachten met onze projecten leerachterstanden in te lopen en daarmee kansenongelijkheid tegen te gaan.
We geloven dat elk kind kan groeien en die kans verdient.

 

Onze HDT-projecten

We zetten ons op dit moment in voor een HDT-project op vier verschillende basisscholen in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Oost: ‘The Bridge Skills Lab – Haarlem’.

HDT is door ons voor het eerst buiten Amerika in het voortgezet onderwijs worden geïmplementeerd vanaf schooljaar 2017-2018 met ons eerste HDT-project Mundus More Math (M3). Dit project is zojuist afgerond en we zijn in afwachting van de onderzoeksresultaten.

Meer informatie over deze projecten vindt u hier.