Bridge HDT in VO Amsterdam (Nieuw-west en Noord)

Amsterdam || Mundus College en Hogelant || Voortgezet Onderwijs || februari 2020 – februari 2021

In Amsterdam zullen we vanaf februari 2020 starten met een Bridge HDT project op 2 middelbare scholen in opdracht en met financiering van de Gemeente Amsterdam: het Mundus College in Nieuw-West en Hogelant in Noord. Op het Mundus College heeft reeds eerder met succes een HDT project plaatsgevonden, meer hierover leest u op de website van de Universiteit van Amsterdam.
De UvA zal een evaluatie onderzoek uitvoeren waarbij zowel naar de rekenprestaties als naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gekeken wordt. Op het Mundus College gaat het om een RCT onderzoek: de UvA selecteert willekeurig 60 leerlingen uit de eerste klas (vmbo en praktijkonderwijs) die mogen deelnemen aan Bridge HDT. Op Hogelant zullen alle leerlingen uit de eerste en tweede klas Bridge HDT krijgen en wordt er een effectonderzoek uitgevoerd, het gaat om iets meer dan 50 leerlingen.

Bij dit Bridge HDT project gaat het om een ‘halve dosering’, dit noemen we model 2. Dit betekent dat leerlingen niet een jaar lang, zoals gewoonlijk, 5 lesuren per week HDT krijgen, maar gemiddeld 2,5 lesuren per week. Het extra lesuur (50 minuten) tutoring richt zich op rekenen en is extra bovenop de reguliere rekenles van de vaste leerkracht op school. Naast het oefenen met rekenen wordt er gewerkt aan de werkhouding, het samenwerken, de concentratie en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. Tweewekelijks heeft de tutor contact met de ouders van de leerlingen. Tevens is er geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren en de mentoren en rekenleerkrachten.

 

Meer over het team van dit project weten? Kijk dan hier.

 

Waarom HDT in het vmbo?

In Nederland selecteren wij op 12-jarige leeftijd naar verschillende types voortgezet onderwijs. Met name de leerlingen die naar het laagste niveau van het vmbo gaan en een zogenaamde leerwegondersteunende onderwijsindicatie (lwoo) krijgen hebben grote leerachterstanden. Bij deze groep jongeren maakt men zich naast zorgen over taalachterstand ook grote zorgen over de achterstanden in rekenen, een vast onderdeel van wiskunde in de eerste jaren van het vmbo. Om deze achterstanden aan te pakken wil het ministerie van Onderwijs binnen enkele jaren een rekentoets invoeren die meetelt in de zak,- en slaagregeling van het eindexamenjaar. Daarnaast is het bekend dat veel leerlingen nog niet (volledig) in de zogenaamde straatcultuur zijn opgenomen als ze voor het eerst bij vmbo-scholen binnenkomen. Binnen een paar jaar is dat in vele gevallen anders omdat zij vaak de boodschap krijgen dat ze niet kunnen presteren. Met deze groep leerlingen aan het begin van hun voortgezet onderwijscarrière denken wij daarom op tijd resultaat te kunnen boeken. Voor hen is het namelijk niet te laat, zoals de SAGA HDT interventie in Chicago laat zien, maar er is wel een intensieve, duurzame interventie nodig.
Deze intensieve, individuele SAGA-tutoring heeft de potentie om de leerachterstand van de meest kwetsbare Nederlandse jongeren weg te werken en kan hen uitzicht geven op een startkwalificatie met alle lange termijn sociaaleconomische voordelen die een eventueel hoger diploma dan oorspronkelijk verwacht met zich meebrengt.