The Bridge HDT – Haarlem PO

Haarlem [Schalkwijk en Haarlem-Oost] || 5 basisscholen ||
februari 2018 – februari 2021 

In Haarlem zijn we  vanaf februari 2018 gestart met een HDT-project op 4/5 basisscholen in Haarlem Zuid/Schalkwijk. Dit project heet ‘The Bridge HDT – Haarlem PO’. De deelnemende scholen, van drie verschillende schoolbesturen, vallen alle onder samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland’. Dit HDT-project heeft een looptijd van minimaal 3 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar. We gaan uit van een deelname van maximaal 60 leerlingen, maximaal 12 leerlingen per school. Het gaat hier om leerlingen uit groep 7 met een V of IV Cito score voor rekenen-wiskunde. De leerlingen ontvangen de tutoring in het tweede deel van het schooljaar in groep 7 en het eerste deel van het schooljaar in groep 8. Maximaal 60 leerlingen ontvangen een schooljaar lang tutoring. Het extra lesuur tutoring per dag op rekenen is extra bovenop de reguliere rekenles van de vaste leerkracht op school. Naast het oefenen met rekenen wordt er gewerkt aan de werkhouding, het samenwerken, de concentratie en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. Wekelijks heeft de tutor contact met de ouders van de leerlingen. Tevens is er geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren en de leerkrachten in groep 7 en 8.
Uitgangspunt is dat een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam een wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar het project. Dit onderzoek heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve componenten en het onderzoek richt zich op werking van het programma op zowel de rekenprestaties, als het sociaal-emotioneel welbevinden.

Dit project wordt gefinancierd door de Gemeente Haarlem, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs – Zuid Kennemerland, Ministerie van OCW en de deelnemende schoolbesturen.

Waarom HDT in de bovenbouw van het basisonderwijs?
Passend onderwijs gaat over het organiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen. Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden (met name op het vakgebied rekenen-wiskunde) op te lopen. Deze kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografische ontwikkelingen en de thuissituatie. Ondanks dat de school niet al deze problemen kan oplossen, is het streven dat de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansengelijkheid. De hoop is dat de leerlingen in de bovenbouw die een jaar tutoring hebben, uiteindelijk een hoger middelbaar schooladvies behalen. De leerlingen ontvangen de tutoring in het tweede deel van het schooljaar in groep 7 en het eerste deel van het schooljaar in groep 8. Dit is de belangrijkste periode voor de bepaling van het middelbare schooladvies en de voorbereiding op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

Om meer te weten over het team van ‘The Bridge HDT – Haarlem PO’ kijkt u hier op de website.

Bezoek van Saga Education bij ‘The Bridge HDT – Haarlem’