Welkom bij Stichting The Bridge

Stichting The Bridge Learning Interventions bestaat uit een bureau en de verschillende projectteams. Het bureau ondersteunt de projectteams bij de dagelijkse gang van zaken door de kwaliteit van de projecten te monitoren en te waarborgen, nieuwe projecten op te zetten, contact te onderhouden met verschillende partijen (waaronder subsidieverstrekkers en het onderzoeksteam) en draagt zorg voor het personeelsbeleid en de financiën.

TBLI_Team

Het bureau

Anne Kielman
Anne Kielman

Directeur

"Education is not preparation for life; education is life itself."-John Dewey

Woonplaats Haarlem

Anne Kielman behaalde een bachelor Wijsbegeerte en een bachelor Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna koos zij voor een sociaalpedagogische masteropleiding (Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken) aan de Universiteit Utrecht om zich meer te verdiepen in interventies rondom jongeren en hun sociale omgeving. Anne studeerde binnen deze opleiding op een onderzoek en stage binnen een High Dosage Tutoring-project in Rotterdam-Zuid over ouderbetrokkenheid. Deze scriptie leidde tot een wetenschappelijke publicatie. Daarna is zij een jaar lang tutor geweest in Rotterdam en nog meer verliefd geworden op de HDT-methodiek en de doelgroep van leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Ze wilde haar opgedane kennis vanuit theorie, onderzoek en praktijk gebruiken om bij The Bridge een nog grotere impact te bereiken voor kansarme jongeren en hun verzorgers in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze bracht daarvoor in 2017 en 2018 een uitgebreid bezoek aan verschillende Saga Education tutoring-projecten in de Verenigde Staten om getraind te worden tot Site-Director en alle kneepjes van het vak te leren. Daarna is zij sinds september 2017 actief geweest als Site Director (en tegelijkertijd algemeen directeur) in het VO op het Mundus College en in het PO in Haarlem. Sinds begin 2019 is zij door uitbreiding van projecten actief als algemeen directeur.
Anne legt graag de verbanden tussen het micro, meso en macroniveau binnen de stichting, heeft oog voor de details, maar vindt het ook belangrijk om de missie en visie van de stichting in het vizier te houden. Als directeur draagt zij zorg voor de personeelszaken, financiële zaken, het contact met alle externe partners, opzet van nieuwe projecten, PR/media aanvragen en de samenwerking met het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam.

Bowen Paulle

Directeur

“There is much technique to master in creating educational programs, evaluating them, and fairly summarizing their effects. There is even more technique in implementing proven programs in schools and classrooms, and in creating policies to support use of proven programs. We must care about technique because we care about children.” - Bob Slavin

Woonplaats Haarlem

Bowen Paulle grew up in New York City during the 1980’s — during the so called ‘crack epidemic’. Although he lived in a middle-class section of Manhattan, following his ‘basketball dreams’, he attended a predominantly Black and Hispanic working-class high school in the South Bronx. He saw, firsthand, the destruction wrought by the reproduction of intergenerational poverty. He was forced to see that many of the young people he grew up with engaged in criminal and/or violent behavior – or simply ended up leading unfulfilled lives – not because of any lack of intelligence or putatively inferior cultural background but, rather, because they did not inherit the same chances privileged children took for granted. After receiving a MA in sociology, he taught fulltime at a public high school in the South Bronx from 1996 to 1999. In 1999, he moved to Amsterdam where he worked part time as a teacher at a secondary school in Southeast (Bijlmer) 1999-2001 and became a PhD candidate at the University of Amsterdam (UvA). Paulle’s experiences in the two schools led to the publication of the commercial edition of his dissertation, Toxic Schools (University of Chicago Press, 2013). After receiving a PhD in 2005, he worked for several years on educational desegregation as a freelance researcher while also being employed as a lecturer at the UvA. From 2008 to 2021, Paulle worked full time (first as assistant and then) as associate professor of sociology at the UvA. He headed a research team that investigated the effects of high dosage tutoring efforts implemented first by another non-profit organization in the Netherlands and later by The Bridge. Based on the evidence indicating the tremendous efficacy and scalability of high-dosage tutoring – both in the US and in the Netherlands – in 2021, Paulle became co-director of The Bridge. He presently works four days a week for The Bridge and one day a week, as associate professor, at the UvA. Paulle is no longer in any way affiliated with the UvA research team that continues to evaluate the effect of Bridge HDT interventions.

LieselotRoelandts
Lieselot Roelandts

Programmamanager

"If a child can’t learn the way we teach, we should teach the way they learn."-Ignacio Estrada

Woonplaats Amsterdam

Lieselot Roelandts is afgestudeerd binnen de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Lieselot is sinds de start van The Bridge – september 2017- betrokken geweest bij de organisatie en heeft alle ontwikkelingen meegemaakt. Ze overziet sinds september 2019 in haar functie als Programma Manager de Bridge HDT-projecten in Amsterdam PO en VO en Haarlem VO. Ze brengt wekelijkse bezoeken aan de projecten waarbij ze voornamelijk de Site Directors en tutoren coacht op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum. Hiermee draagt ze bij aan de kwaliteitswaarborging van de lopende projecten. Met haar 2 jaren werkervaring als tutor bij The Bridge (zowel in het basis- als ook het voortgezet onderwijs) is zij als geen ander in staat om feedback te geven om onze projecten nog verder te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt Lieselot het central office management, bijvoorbeeld bij het opzetten van nieuwe projecten.

Hannah van der Ham

Projectontwikkeling Coördinator

                                                                                                      “What the educator does in teaching is to make it possible for the students to become themselves.” - Paulo Freire

Woonplaats Den Haag

Hannah van der Ham studeerde Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Leiden, waarbij zij koos voor de specialisatie ‘Beleid, Economie en Ontwikkeling’. Na deze bachelor volgde zij de onderzoeksmaster International Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hierbij richtte ze zich vooral op onderwijs, sociale rechtvaardigheid en evaluatieonderzoek. Tijdens deze master raakte Hannah betrokken bij The Bridge Learning Interventions. In eerste instantie ging zij aan de slag binnen het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam en ondersteunde zij het team bij het evalueren van de Bridge HDT-projecten. Sinds 2020 werkt ze als Projectontwikkeling Coördinator bij The Bridge Learning Interventions. In deze functie ondersteunt ze het Central Office bij het opstarten van nieuwe projecten, maar vormt ze ook de brug tussen de projecten van The Bridge Learning Interventions en het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Anna Tammens

Curriculumspecialist/Programmamanager

                                                                                                      “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Woonplaats Delft

Anna Tammens studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna is zij een jaar lang rekentutor geweest bij de eerste twee projecten van The Bridge. Hierdoor heeft ze de opstart van de organisatie en werkzaamheden in het primair en voortgezet onderwijs meegemaakt. Om nog meer kennis te vergaren over leerprocessen en onderwijssystemen heeft ze vervolgens een master Onderwijswetenschappen gedaan. Met behulp van de kennis uit haar master en haar ervaring als tutor keerde ze in 2020 terug naar The Bridge als curriculumspecialist. Ze houdt zich in haar functie bezig met het verder ontwikkelen van het curriculum, lessen en trainingen. Vanaf januari 2021 overziet zij als Programmamanager het Bridge HDT-project in Haarlem PO en sinds augustus 2021 ook het Bridge HDT-project in Zaandam PO. Ze brengt een wekelijks bezoek aan het project, waarbij ze voornamelijk de Site Director en tutoren coacht op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum. Daarnaast ondersteunt Anna het Central Office Management bij andere taken.

Claire Slingsby

Programmamanager/Site Director

                                                                                                      “Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.” – Saadi

Woonplaats Amsterdam

Claire Slingsby kwam in het voorjaar van 2018 in aanraking met The Bridge Learning Interventions toen zij haar masterscriptie sociologie over High Dosage Tutoring schreef en de kans kreeg om stage te lopen bij de organisatie. Haar scriptie ging over interactierituelen en werd vanuit de Universiteit van Amsterdam begeleid door Bowen Paulle. Gedurende haar bachelor- en masterstudie in sociologie heeft Claire zich gespecialiseerd in onderwijs; van het volgen van de minor onderwijskunde tot onderwijssociologische vakken. Na het afronden van haar masterscriptie over HDT was het dan ook niet zo verrassend dat Claire wilde weten hoe het was om in de praktijk les te geven, en meldde zij zich aan voor de Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.  Zodoende heeft zij in het jaar 2018-2019 als stagiair voor de klas gestaan, maar kwam erachter dat ze leerlingen niet de hoeveelheid aandacht kon geven die ze hen het liefste had willen geven. Daarom besloot zij na afronding van de lerarenopleiding geen maatschappijleerdocent te worden, maar terug te keren bij The Bridge Learning Interventions om daar als tutor aan de slag te gaan. Na een half jaar tutor te zijn geweest bij de Site Haarlem PO, is zij doorgegroeid tot Site Director van het toen nieuwe project Amsterdam VO op het Hogelant en Mundus College. Claire is 1,5 jaar uitsluitend Site Director geweest, tot zij zich sinds augustus 2021 naast Site Director ook programmamanager kan noemen. Als Site Director is Claire nog steeds op het Mundus College in het tutorlokaal te vinden ter ondersteuning van de tutoren, en als programmamanager coacht zij daarnaast een Site Director op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum.

Gioviënca Saluna

SEL coördinator/Site Director

                                                                                              “Failure is an important part of your growth. Don’t be afraid to fail." - Michelle Obama

Woonplaats Utrecht

Giovienca Saluna heeft de masteropleiding Clinical Child, Family and Education Studies (Orthopedagogiek) aan de Universiteit Utrecht afgerond. Begin 2020 is zij gestart als tutor in het Voortgezet Onderwijs. Dit heeft zij anderhalf jaar gedaan. Sinds september 2021 is zij Site Director op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West. Daarnaast is Giovienca SEL-coördinator van The Bridge. The Bridge richt zich naast rekenvaardigheden ook op de sociaal-emotioneel ontwikkeling van de kinderen; zoals zelfvertrouwen, zelfstandig werken en samenwerken. The Bridge wil het SEL-onderdeel verder verdiepen en zich erin specialiseren. Giovienca ondersteunt, met haar sociaalpedagogische achtergrond en ruime ervaring in het begeleiden van kinderen, het Central Office hierin.

Koen Streekstra

Manager Data en Administratie

                                                                                                                         K = V x EKwaliteit is Vakmanschap maal Enthousiasme (alleen enthousiaste deskundige mensen kunnen hoge kwaliteit leveren). Eckart Wintzen[Oprichter van BSO/Origin, dat onder zijn leiding in 20 jaar groeide van een eenmans bedrijf naar een organisatie met ca. 10.000 medewerkers.]

Woonplaats Amsterdam

Koen Streekstra is in 1981 aan de TU Delft afgestudeerd als civiel ingenieur. Zijn eerst baan was bij de dienst Openbare Werken van Amsterdam als systeemontwerper voor software voor hun ingenieurs. Dit was het begin van een veelzijdige loopbaan in de informatievoorziening op het raakvlak tussen automatisering en business. Hij heeft in de afgelopen 40 jaar gewerkt bij allerlei verschillende organisaties in verschillende rollen; bij publieke en private organisaties, bij profit en non-profit organisaties, als opdrachtgever voor projecten en als uitvoerder ervan, als projectleider en als lijnmanager. Hij heeft ervaring met organisatieprincipes en weet leiding te geven aan veranderings- en vernieuwingsprocessen. Altijd met het doel om mensen prettiger te laten werken en de (administratieve) processen soepeler en doelmatiger te laten verlopen.

Sinds maart 2021 werkt hij bij The Bridge Learning Interventions als manager data en administratie.

Hij voelt zich nauw betrokken bij de doelstelling van The Bridge. Als kind heeft hij zelf ondervonden hoe groot het kwaliteitsverschil tussen de basisscholen in verschillende stadswijken kan zijn. Op negenjarige leeftijd verhuisden zijn ouders naar een andere buurt in Amsterdam en kwam hij op een andere school met een veel hogere kwaliteit. Het is de vraag of hij zonder deze verandering ook universitair onderwijs had kunnen volgen.

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Gegevens

info@tbli.nl
+31 (0)6 422 171 26
NL22 INGB 0007 5987 01

KvK: 667 825 38
RSIN-Fiscaal nr:
856 6695 579

Bezoekadres

Op afspraak:
Pletterij, Debat en Cultuur
Lange Herenvest 122
2011 BX Haarlem

Postadres

Stichting The Bridge Learning Interventions
Lange Herenvest 122
2011 BX  Haarlem