Bridge HDT Haarlem PO

Aantal leerlingen

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

5 lesuren per week, een schooljaar lang

4 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – groep 7/8

Random

Geselecteerd op basis van niveau Cito rekenen/wiskunde

Samenwerking

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Gemeente Haarlem, Ministerie van OCW en deelnemende schoolbesturen

In februari 2018 is Bridge HDT Haarlem gestart, inmiddels is het dus ons vierde loopjaar in Haarlem. De deelnemende scholen van drie verschillende schoolbesturen vallen alle onder het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland’. Samen met dit samenwerkingsverband, de Gemeente Haarlem, het ministerie van OCW (Gelijke Kansen Alliantie) en de verschillende schoolbesturen wordt het project gefinancierd.

TBLI_Sfeerbeeld_033

We geven momenteel Bridge HDT aan ongeveer 60 leerlingen. De leerlingen ontvangen Bridge HDT in het tweede deel van het schooljaar in groep 7 en het eerste deel van het schooljaar in groep 8. De 5 basisscholen waar wij werken bevinden zich in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Oost en zijn elk loopjaar opnieuw geselecteerd op basis van het aantal leerlingen dat in aanmerking kwam voor het project. Het gaat om leerlingen uit groep 7 met een V of IV Cito score voor rekenen. We geven op elke school elke dag een lesuur les. Tevens is het 1 dag in de week vast verhaalsommendag.

TBLI_Haarlem_001

Ons team bestaat uit 8 enthousiaste en gedreven teamleden; 6 fulltime tutors, 1 Site Director en 1 invaltutor/projectassistent. Het team wordt ondersteund door de Programma Manager en de Directeur. We vinden het belangrijk ouders/verzorgers te betrekken bij ons project en hebben wekelijks telefonisch contact met hen. Tevens vinden we het contact met leerkrachten belangrijk en daar heeft de Site Director regelmatig contact mee. Naast de rekenlessen, worden er ook sociaal-emotionele lessen gegeven

Maak kennis met het team
TBLI_Haarlem_003

Onderzoek van Universiteit van Amsterdam

Het onderzoeksteam, onder leiding van dr. Bowen Paulle, van de Universiteit van Amsterdam doet ook onderzoek naar dit Bridge HDT projecten. Dit onderzoek heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve componenten en het onderzoek richt zich op werking van het programma op zowel de rekenprestaties, als het sociaal-emotioneel welbevinden. 

Het onderzoek gaat over de 3 loopjaren van Bridge HDT in het basisonderwijs in Haarlem, waarbij de leerprestaties leerlingen die Bridge HDT hebben ontvangen vergeleken worden met eerdere cohorten (leerlingen die eerder op dezelfde school zaten maar geen Bridge HDT ontvingen). Na 2 jaar onderzoek vindt er voor de zomer van 2020 een beslissingsmoment plaats of HDT en in welke vorm zal worden voortgezet na het 3de loopjaar.

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen